p r z e d s t a w i a

 

Kameralny Chór Muzyki Cerkiewnej

„Cappella Musicae Antiquae Orientalis”

 

 

Kameralny Chór Muzyki Cerkiewnej „Cappella Musicae Antiquae Orientalis” powstał w 1984 r. Jest jednym z nielicznych w Polsce zespołów specjalizujących się w wykonywaniu muzyki prawosławnej, przede wszystkim mistrzów rosyjskich XVIII-XX stulecia. Leon Zaborowski, założyciel i dyrektor artystyczny Chóru, wykształcenie muzyczne uzyskał w Moskwie najpierw w tamtejszej średniej szkole muzycznej, a następnie w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego, które ukończył z wyróżnieniem na wydziale dyrygentury chóralnej.  Tam też odbył studia doktoranckie i uzyskał doktorat w 1985 r. Od roku 1978 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej w Poznaniu.

 

Chór „Cappella Musicae Antiquae Orientalis” prowadzi aktywną działalność koncertową. Występował niemal we wszystkich krajach europejskich, m.in. w Rosji i krajach b. ZSRR, we Francji, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Grecji i Watykanie. Gościł także na większości znaczących festiwali chóralnych w Polsce i za granicą. Brał udział w przedstawieniach operowych (m.in. „Borys Godunow”, „Kniaź Igor”). Nagrywał dla potrzeb Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Posiada w swym dorobku kilka płyt kompaktowych.

 

Obszerny repertuar Chóru obejmuje w pierwszym rzędzie kompozycje cerkiewne klasyków rosyjskich, m.in. Czajkowskiego, Rachmaninowa, Archangielskiego, Czesnokowa, Bortnianskiego, a także bardzo bogaty zestaw prawosławnych kolęd bożonarodzeniowych oraz utworów związanych z liturgią wielkopostną i wielkanocną. Osobne miejsce zajmują utwory polskiego twórcy Romualda Twar-dowskiego, nierzadko dedykowane Chórowi i osobiście prof. Zaborowskiemu.

 

 

Opracowanie: Biuro Koncertowe Jacek Nędzyński Artists Management.

Prawa autorskie zastrzeżone.

Komercyjne wykorzystanie tekstu dozwolone pod warunkiem podania źródła.

 

  

 

 


 e-mail: jacek@nedzynski.com

 

powrót do listy artystów

 

powrót na stronę otwierającą